Boken tillägnas dig
som känner en längtan,
vill lära känna dig själv,
är nyfiken på ditt inre
och
vill känna frihet och glädje.

FÖRORD

Boken du håller i din hand är en viktig bok, skriven av en modern kvinna som vågat följa sitt hjärta för att åstadkomma stora förändringar inte bara i sitt eget, utan i förlängningen många människors liv. När du genom din läsning följer med Aita på sin inre resa och process till förändring och helhet, lovar jag att du kommer att bli påverkad på ett sätt som kommer att förbereda förändring också i ditt liv i den riktning som du själv väljer förstås.

Det är lätt att få många nya insikter och lärdomar genom delaktigheten i Aitas liv. Dessa har betydelse inte bara för den enskilda individen, utan de sprids som ringar på vattnet. I ett större perspektiv påverkar detta allt liv, eftersom allt och alla hör ihop i en större helhet.

Det är också lätt att genom läsandet komma i kontakt med egna känslor och energiblockeringar, som tidigare kanske varit omedvetna och som nu kan omfamnas med medkänsla och försoning för att i tacksamhet skapa mer frihet och glädje.

Boken är en inspirationskälla till att våga leva livet fullt ut och att uppleva storheten i dig själv. Jag rekommenderar varmt denna bok till alla som vill åstadkomma en positiv förändring i sitt liv.

I djup tacksamhet

Raymond Aaron
New York Times bästsäljande författare

 

INLEDNING

Varför jag skriver denna bok

Jag vill dela med mig av mitt innehållsrika liv, för att inspirera dig som läsare att våga följa ditt hjärta, precis som jag följt mitt.

Mitt liv har förändrats från att stundtals ha varit påverkat av en känsla av övergivenhet, ensamhet och separation till att idag vara intressant, spännande, glädjefyllt och kärleksfullt med en upplevelse av helhet och frihet!

Min inre resa har varit krokig som alla vägar mer eller mindre är. Friskt vågat är hälften vunnet! Två steg framåt och ett steg bakåt – all rörelse är som en våg med toppar och dalar. Vågen rör sig alltid och är i ständig förändring precis som allt annat i Universum.

När min kropp inte längre lydde mig, bestämde jag mig för att göra allt jag kunde för att lära känna mig själv, förstå mig själv och vad som hände med mig i det kaos jag då upplevde.

Detta åtagande ledde mig till otaliga kurser i personlig och andlig utveckling, utforskande av mig själv med hjälp av många olika terapier och helande processer. Jag leddes till personer, platser och upplevelser som gav mig de insikter jag behövde för att helas.

Du kanske kommer att uppleva att jag beskriver samma sak gång på gång med lite olika infallsvinklar och sätt att uppleva samma slags process. Så har jag också upplevt min förvandling i verkligheten.

Jag upprepar samma slags händelser, känslor och smärta gång på gång, tills jag till slut är redo för att släppa taget och kan känna mig fri. Energiblockeringarna finns på många olika djup samtidigt och jag kommer ständigt tillbaka till problematiken, fast på ett nytt, djupare plan.

Processen kan liknas vid att skala en lök lager för lager.

Jag har skrivit boken under femton års tid och förändringen fortgår varje ny stund. Med det vill jag lyfta fram att jag anser mig inte vara ”färdig”, utan det finns ständigt fler dimensioner att möta och beröra.

Eftersom bokens syfte är att beskriva processen av förvandlingen från mörker till ljus, kan boken av somliga läsare uppfattas som en ensidig beskrivning av mitt liv där jag utlämnat allt det positiva som också självklart funnits i mina nära relationer. Jag poängterar att boken inte är en fullständig biografi över mitt liv utan den är en beskrivning av det som förändrat mitt liv. Du kommer att läsa om de händelser som skapat det s.k. mörkret eller skuggan, det som hindrat flödet av sann livskraft.

Med hänsyn till min familj, har jag ändrat namnen på familjemedlemmar och uteslutit vissa händelser som väckt starka känslor och skapat reaktioner.

Jag blir glad, när du också vågar förändring. Ju fler vi är som växer som vuxna, desto bättre förutsättningar ger vi våra kära barnbarn och kommande generationer att födas in i en medveten värld som behövs för att de ska kunna utvecklas till individer som vågar leva fullt ut obegränsat. (Något som du och jag kanske inte hade möjligheten till i barndomen, men har möjlighet till NU!)

Det går alltid att göra nya val och förändra livet, hur svårt det än kan verka.

Kärleken finns inte endast i relation till en annan levande varelse, utan kärlek är också en kvalité eller en essens som växer genom kontakten med mitt inre, med den inre stillheten och närvaron.

Min livsuppgift är att lyssna på min inre visdom och att leva mitt liv så fullständigt och helt som möjligt. Att älska mig själv fullständigt, så att jag kan älska dig.
 

”Det är bara när vi har modet att se saker som de verkligen är, utan självbedrägeri eller illusioner, som ett ljus utvecklas ur det som händer, ett ljus i vilket vi kan se vägen till framgång.”
I Ching, Förändringarnas Bok, Hexagram 5, Hsü, Väntan (Näring)

Hjärtats väg

”Att följa hjärtats väg är att var modig. Det krävs mod att lämna det förflutna bakom sig för att i full tillit låta framtiden ta en okänd skepnad. Hjärtats väg är osäkerhetens väg och obestämdhetens väg. Att våga trampa de tidigare okända stigarna, som kan vara skrämmande och fyllda av utmaningar. Det behövs mod för att möta det okända och farliga. Människan som är vital och levande, vågar ta risken, vågar ställas inför det okända, vågar utmana ödet och låta hjärtat styra valen. Hjärtat är i ständigt flöde och det enda konstanta är förändring. När hjärtat stannar, stannar också livet. Hjärtat är livets och förändringens väg. Huvudet är tankarnas och övervägandets väg. Hjärtat överväger inte, utan väljer flödet.”

Översatt av Aita från Osho.(Indisk mystiker och livsfilosof 1931-1990)


”Att känna innerlig glädje innebär inte att allt är perfekt. Det innebär att jag bestämt mig för att se bortom det operfekta.”

Citat från Facebook, översatt av Aita
 

Spännande och utvecklande läsning önskar jag dig!


 

Köp e-boksversion här!


Aita intervjuas av Anita Johansson från Radiosyn (mp3).

Intervju av Aita på Bokmässan med Eva-Marie Janelo

Aita läser ur sin bok

Från Utbränd till Upplyst vinner pris i Toronto

 

Läs mer om Aita på Ekgården.org och Aitapats.se.

Aita och Raymond Aaron

John DeMartini, Aita och Raymond Aaron


Aita och Mark MacKoy


Aita och Bob Proctor